Stappenplan aangifte ongeval

Hoe vul je het formulier “ aangifte van ongeval” in.

Stap 1

 • Vraag aan uw afgevaardigde of in de kantine naar het formulier ‘Aangifte van ongeval’. Dit zijn 2 bladen.
 • Je kan het formulier ook hier downloaden LET OP als je de ongevalsaangifte zelf afprint, let er dan op dat de 2 pagina’s afgedrukt zijn.

Stap 2

 • Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen. 
 • Vraag aan je arts dat hij/zij de zijde “medisch getuigschrift” volledig en correct invult. 

LET OP: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, “Ja” bij “tussenkomst kinesitherapeut” aanduidt en het aantal beurten vermeldt!

Wanneer er meer kiné nodig is dan voorzien moet dit opnieuw aangevraagd worden met een voorschrift van de dokter.

 • De voorzijde wordt deels door onze GC ingevuld. 

Stap 3

 • Vul dit deel van de voorkant van het formulier in. (zie screenshot)
 • Breng het aangifte formulier in een enveloppe, samen met een gele klever van het ziekenfonds, binnen op ons secretariaat t.a.v. onze GC , Martin Knevels. In de kast naast de printer is er een postvakje voor hem waar het formulier mag ingelegd worden.
 • Bezorg ons het formulier  zo snel mogelijk want de ongevalsaangifte moet binnen de 21 dagen na het ongeval de KBVB in Brussel bereikt hebben!
 • Onze GC vult de voorkant verder in en stuurt het formulier naar voetbal Vlaanderen.

Stap 4

 • Na de aangifte van het ongeval bij Voetbal Vlaanderen, krijgt u een formulier “Attest van herstel”. Dit is een gekleurd formulier. Dit dient, na volledig herstel, ingevuld te worden door de dokter. En dit formulier dient u ook aan onze GC te bezorgen. U mag geen wedstrijden spelen en niet trainen zolang dit formulier niet is binnengebracht.

Stap 5: 

 • Met alle rekeningen dient u via uw ziekenfonds te passeren voor een afrekening. De afrekening op papier van het ziekenfonds, dient u te samen met alle rekeningen te bezorgen aan onze GC. Zonder dit blad kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

Stap 6: 

 • Na afhandeling van het gehele dossier ontvangt u een kwijtschrift met het te ontvangen bedrag. Hou er rekening mee dat de eindafrekening ook mede bepaald wordt door heel wat extra factoren.
X