SPELERSRAAD BVV JEUGD

Doelstelling

 • De spelersraad is een middel om de jeugdspelers (U8 tot en met Beloften) medezeggenschap te geven binnen de jeugdopleiding.
 • De eerste taak van de spelersraad is om een brug te vormen tussen het jeugdbestuur, de sportieve cel en de verschillende spelersgroepen.
 • De spelersraad zal er voor zorgen dat het jeugdbestuur en de sportieve cel nog beter geïnformeerd worden omtrent wensen, vragen en mogelijke knelpunten binnen de verschillende spelersgroepen.
 • De ideeën en de voorstellen voor initiatieven, afkomstig van de jeugdspelers, kunnen rechtstreeks met andere spelersgroepen, jeugdbestuur en sportieve cel besproken worden.
 • De spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houdt met de visie van de club en de clubbelangen.
 • Het jeugdbestuur en/of de sportieve cel kunnen in bepaalde gevallen de spelersraad om advies vragen.
 • De definitieve besluitvorming is en blijft in handen van het jeugdbestuur.

Hoe werkt de spelersraad?

 • De spelersraad vergadert een aantal keer per jaar (minstens 1 keer per kwartaal). Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt opgemaakt door een moderator. Dat kan iemand zijn uit de ouderraad of een speler uit 1 van de oudere ploegen. Bij voorkeur een speler uit de groep van de beloften.
 • Tijdens deze vergaderingen kunnen er zowel door het jeugdbestuur, de sportieve cel als door de leden van de spelersraad agendapunten aangebracht worden.
 • Elke leeftijdscategorie heeft een eigen vertegenwoordiger. De aanvoerder van iedere lichting zetelt in de spelersraad. De tweede aanvoerder vervangt hem bij afwezigheid.
 • De aanvoerder en de tweede aanvoerder polsen bij de medespelers of er opmerkingen, suggesties of knelpunten zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad. Elke spelersgroep kan VOOR of NA een training hierover even samenzitten zodat ze punten kunnen aanbrengen.  Spelersgroepen bepalen zelf wanneer ze willen samenzitten, maar zitten bij voorkeur een paar keer per seizoen samen. Bij de jongere groepen kan een volwassene aanwezig zijn om het gesprek in goede banen te leiden (maar NIET te sturen).
 • De spelersraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Ouderraad en/of de jeugdcoördinator bovenbouw. Het is geenszins de bedoeling dat de voorzitter van de Ouderraad en/of de jeugdcoördinator bovenbouw de vergadering “sturen”.
 • De voorzitter van de Ouderraad verzamelt alle agendapunten en stuurt 1week voor aanvang van de vergadering de te bespreken onderwerpen door naar alle leden van de spelersraad.
 • Aan het begin van ieder seizoen kan de samenstelling van de spelersraad veranderen.
X