1000 x Bedankt Patrick en Freddy!

2020-2021 was een raar seizoen.  Laat dat een understatement zijn. Het was een seizoen wat voor ons de geschiedenisboeken in gaat als een jaar waarin onze deuren voor publiek gesloten bleven, waarin we onze jeugdspelers lieten trainen maar helaas geen wedstrijden konden organiseren. Een seizoen met ouders die buiten onze omheiningen moesten blijven, een jaar zonder volk aan onze pleinen en volk in onze kantine.

Als club hebben we er alles aan gedaan om spelers, binnen de steeds wijzigende covid maatregelen, toch hun favoriete sport te laten beoefenen, via trainingen in bubbels. En iedereen was steeds van de partij: Onze spelers, onze trainers, en niet te vergeten al onze medewerkers die achter de schermen keihard bleven werken om dit alles mogelijk te maken. Want ook een seizoen in mineur vraagt veel creativiteit en organisatie.

We willen, nu de laatste ballen dit seizoen gerold zijn, via deze weg 2 van onze medewerkers extra in de bloementjes zetten. Twee mannen die hier al jaren rondlopen en wiens tomeloze inzet voor onze club het werk voor anderen lichter maakten.  Twee mannen van wie we helaas na dit seizoen afscheid nemen als actief lid van ons jeugdbestuur en onze sportieve staf.

Patrick en Freddy, dit dankwoord is er eentje voor jullie!

Patrick Vandersanden was de voorbije jaren onze zeer enthousiaste en hardwerkende TVJO. Het voorbije jaar bleek een heuse uitdaging te zijn. Steeds de regels bijsturen, zorgen dat sportief alles bleef lopen, opvolging en bijsturing… Het werd geen evidente opdracht, maar we stellen enkel vast dat Patrick met glans geslaagd is zijn rol.
Freddy Gole zorgde er voor dat onze kantine tijdens jeugdwedstrijden organisatorisch goed draaide. En als verantwoordelijke voor onze talrijke afgevaardigden bleef hij, ook in Covid-peroiode, een aanspreekpunt en reikte hij steeds de helpende hand.

We willen Patrick en Freddy via deze weg uitdrukkelijk bedanken voor al het moois wat ze de club hebben bijgebracht. Het was niet altijd een even dankbare taak, maar hun nooit tanende enthousiasme werkte immer aanstekelijk.

Maar niet getreurd! Het wordt geen afscheid maar een ’tot ziens’. 

Freddy zullen we immers af en toe nog zien achter de toog in onze kantine. Hij kan onze club en de vele vriendschappen die hij hier de voorbije jaren opbouwde immers niet missen. En ook Patrick zullen we bij wedstrijden nog zien supporteren voor zijn zoon. 

Uit naam van iedereen binnen onze club: Bedankt voor alles mannen!

Other Articles

X