Opleiding Initiator C

De opleiding Initiator Voetbal – Getuigschrift C is het beginniveau voor iedereen die nog geen diploma heeft en de trainerscursus voetbal wil starten. Tijdens de opleiding verwerft men de competenties om op een pedagogisch verantwoorde manier beginnende en/of recreatieve voetballers (jongeren U6-U9, adolescenten en volwassenen) op clubniveau te begeleiden met een hoog FUN-gehalte in een niet-competitief kader.

Deze opleiding organiseert Voetbal Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (VTS) elk najaar en voorjaar.

Vanaf 17 augustus organiseert Bocholt VV op de Damburg de opleiding initiator – getuigschrift C.

Geïntresseerden kunnen, tot 1 week voor aanvang van de opleiding inschrijven voor deze opleiding via de website van de Vlaamse Trainersschool

Heb je interesse om Limburgse jeugd te trainen en naar een hoger niveau te tillen en wil je deze opleiding graag volgen, dan heet BVV jou van harte welkom om deze opleiding bij onze club te komen volgen.

WAT LEER IK?

De Initiator Voetbal begeleidt beginnende en recreatieve voetballers bij het aanleren van voetbalspecifieke bewegingsvaardigheden, los van competitieve doelstellingen. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste kindvriendelijke omgangsvormen met een hoog FUN-gehalte uitwerken en begeleiden.

De Initiator kan zelfstandig een voetbalsessie  voorbereiden, leiden en evalueren. Hij kan zo op een pedagogisch verantwoorde manier een praktijksessie voor beginnende en/of recreatieve voetballers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau leiden.

INHOUD

De opleiding Initiator  omvat 62 lesuren (13 lessen) die over 4 modules verdeeld zijn:

# Lesuren62u
Module 1 – Algemeen gedeelteDidactiekVeilig sporten preventiefVeilig sporten curatief15u
Module 2 – Sporttechnisch gedeelteBasisprincipes opleidingsvisie Voetbal VlaanderenSpecifieke opleidingsvisie veldvoetbalBasisprincipes wedstrijdcoachingBasismotorische vaardighedenTaakomschrijving van de initiator19u
Module 3 – Didactische oefeningen 16u
Module 4 – Stage in de club en feedback en reflectie12u

Voor meer info ivm deze opleiding kan je terecht bij onze TVJO Patrick Vandersanden via bovenbouw@bvvjeugd.be

Other Articles

ClubCovid-19
Sportief
X