Tevredenheidsenquête: resultaten

Begin juli lanceerden we een anonieme enquête onder alle ouders van onze jeugdspelers. Enerzijds omdat we benieuwd waren naar jullie mening over onze werking, anderzijds om te luisteren naar jullie grieven en om te onderzoeken waar wij aanpassingen kunnen doen. We hebben er bewust voor gekozen om de enquête anoniem te houden, omdat iedereen dan 100% vrij kon antwoorden. 

De enquête is ondertussen afgelopen en werd ingevuld door 82 deelnemers, waarvoor dank. We willen via deze weg jullie alvast bedanken voor jullie eerlijke antwoorden, die hier en daar een aantal pijnpunten konden blootleggen. 

Omdat we open communicatie hoog in het vaandel stellen, willen we ook graag de resultaten van de enquête met jullie delen. Verder willen we ook feedback bezorgen over vragen die gesteld werden, of we ondernemen stappen die we op korte termijn kunnen doorvoeren om tegemenoet te komen aan een aantal vragen/opmerkingen.

Bocholt vv kan helaas niet aan alle vragen tegemoetkomen op korte termijn. Maar we nemen jullie waardevolle feedback wel mee in onze interne werking. Tevens is jullie feedback van waarde in gesprekken die we met externe partijen voeren. Al kunnen we daar helaas geen beloftes op korte termijn aan koppelen. Maar ook hierin geven jullie antwoorden weer waar de noden voor jullie, als ouders van onze jeugdspelers en spelers zelf, liggen. 

We geven alvast enkele resultaten weer:


Thema jeugdbestuur

We merken aan de antwoorden dat sommige ouders/spelers niet weten wie de leden van ons jeugdbestuur zijn, en wat de taakverdeling van deze mensen precies is.

We publiceerden nav de antwoorden en feedback ondertussen op onze website nieuwe foto’s van alle bestuursleden en plaatsten de juiste functieomschrijving van iedereen. (http://www.bvvjeugd.be/jeugdbestuur-2/)

Tevens vind je daar de contactgegevens van iedereen zodat jullie gericht vragen kunnen stellen aan de juiste persoon. Dat zal de communicatie vereenvoudigen en er kan sneller worden geantwoord op jullie vragen.

De snelste manier om iemand van het jeugdbestuur te bereiken is sowieso via e-mail. Alle leden van ons jeugdbestuur hebben immers ook een voltijdse dagtaak, waardoor telefoon niet altijd kan beantwoord worden. Onze taak voor BVV Jeugd start immers nadat onze werkdag eindigt. We proberen steeds binnen de 24u te antwoorden. Maar omwille van onze drukke dagtaak en afhankelijk van hoe vol onze mailbox zit, kan dat soms wat langer duren. Maar iedereen krijgt altijd antwoord op zijn/haar vragen. Check zeker de pagina van het jeugdbestuur op onze website, zodat u weet dat u het juiste mailadres gebruikt. Er circuleren nog oudere mailadressen (2 à 3 jaar oud), die NIET MEER opgevolgd worden. 

Thema wedstrijdenThema wedstrijden

We merkten op dat bij sommige mensen er wat frustratie heerst rond  communicatie ivm wedstrijdvoorbereiding en/of communicatie tijdens wedstrijden.

Ons advies: Blijf vooral niet zitten met je frustraties. Indien er een probleem is ivm wedstrijden en/of coaching: maak het bespreekbaar. Opgespaarde frustraties leiden tot nog meer problemen of iemand die ongelukkig rondloopt op De Damburg. Dat is niet de bedoeling.
Indien een gesprek met de coach niet (meer) tot je opties behoort, ga dan vooral het gesprek aan met de desbetreffende jeugdcoördinator. We begrijpen dat niet elke coach een perfecte match is voor elke speler. Toch streven we er als club naar dat elke jeugdspeler zich goed voelt in Bocholt. Zijn er problemen? Blijf er niet mee zitten maar maak het bespreekbaar. 

We merken ook wat vragen op ivm communicatie over wedstrijden. Communicatie (wie speelt/speelt niet, info zoals adres/uur ivm uitwedstrijden, ploegindeling) loopt altijd via de trainers en niet via de club zelf (dus niet de mails via bvvjeugd.be bvb). Indien een snellere communicatie gewenst is, mag dit steeds aangekaart worden met de coaches in eerste instantie en/of jeugdcoördinator. Sinds dit seizoen zijn we ook gestart met een nieuw software systeem dat ons (trainers en club) in staat stelt om nog sneller me de oudergroepen te comuniceren via bvb sms ivm wedstrijden/trainingen/afgelastingen. Op dit ogenblik zijn we alle gegevens aan het invullen van al onze jeugdspelers. Van zodra alle data in het systeem zit, wordt de nieuwe software in gebruik gesteld.

Thema trainingen

Sommige ouders geven aan de trainigen te vroeg starten. Voor mensen die werken tot 17:00 is het inderdaad niet evident om tijdig op de Damburg te raken. Daar hebben we begrip voor. Maak dit ook bespreekbaar met uw coach. 

We zitten naar capaciteit van trainingsvelden echter beperkt op de drukste trainingsavonden. Op maandag, woensdag en vrijdag zitten onze pleinen overvol. Bovenbouw ploegen starten pas nadat onderbouw -en middenbouw ploegen hun training hebben afgerond. Dat wil zeggen dat bovenbouw pas om 19:30 kan starten en traint tot 21:00.  De trainingen voor middenbouw later van start laten gaan is dus helaas onmogelijk. We willen dat ook de jongens en meisjes van bovenbouw op een haalbaar uur kunnen gaan douchen. Ook voor hen staat ’s morgens de wekker om naar school te gaan.

We streven er naar om bestaande trainingsschema’s aan te houden. Het kan echter gebeuren dat trainers een training verplaatsen, omdat ze andere verplichtingen hebben (job, familie, …) Indien dit een vaker voorkomend probleem is, en/wat tot de nodige frustraties leidt, raden we aan om dit aan te kaarten met de coach en/of desbetreffende jeugdcoördinator. 

Indien trainingen worden afgelast in de winter, om de velden te sparen, kunnen de trainers alternatieve trainingen inlassen. Deze trainingen zijn altijd op initiatief van de trainer zelf. Indoor trainen is helaas niet altijd even evident. De sporthal in Bocholt is zo goed als volzet. Andere zalen in de omgeving kampen met hetzelfde probleem. Er zijn immers zaalploegen (handbal, volleybal, badminton, …) die de zaal nodig hebben en deze reeds voor een heel jaar hebben vast gelegd. Deze zaalsporten krijgen uiteraard voorrang op voetbal. In de omliggende gemeenten krijgen de sportploegen uit eigen gemeente uiteraard ook voorrang.

Sommige mensen willen ook graag trainingen op een hoger/elite niveau. Bocholt VV is een club in 2e amateur en (nog geen, wie weet ooit) eliteclub. Trainingen op elite/prof niveau zijn daarom niet altijd haalbaar. Elk kind moet op zijn eigen niveau kunnen trainen. Als club kunnen we enkel trots zijn als we elke speler die bij Bocholt voetbalt, aan het einde van het seizoen, de nodige stappen vooruit hebben zien maken. We streven er ook naar om elk jaar minstens 2 jeugdspelers te zien doorgroeien naar de a-kern. De voorbije jaren kunnen we met trots zeggen dat we daarin slagen. Binnen onze reeks zijn we de club met de meeste jeugdspelers in de a-kern. Er zijn weinig clubs die het ons nadoen. Dus met het nodige geduld en hard werken raak je misschien ooit in die a-kern. Bocholt VV is geen KRC Genk, maar streeft naar het aanbieden van een kwalitatieve opleiding voor iedereen die hier voetbalt. Kinderen beter maken, beter leren voetballen, is ons hoogste doel. 

Thema accommodatie/infrastructuur/velden

Iedereen hecht belang aan een goede infrastructuur. Dat vinden wij ook ontzettend belangrijk. 
Maar we hebben begrip voor uw bezorgdheden ivm onze velden. Bocholt vv heeft tot op heden helaas geen kunstgrasvelden ter beschikking. Kunstgras is ontzettend duur. Als we ons oor te luister leggen bij omliggende clubs en bij uitbreiding clubs in Limburg, weten we dat deze clubs het zonder hulp niet klaar kregen. Kunstgras is immers een flinke hap uit het budget. We blijven als club op zoek naar de middelen om op termijn ook een kunstgrasveld aan te leggen. Dat zou ons helpen in onze opleiding, dat zou ons als club aantrekkelijk maken en het biedt een continuïteit wat betreft trainingen tijdens de wintermaanden. Ondertussen blijven we wel veel tijd en energie steken in het onderhoud van onze pleinen. Onze pleinen worden wel elk jaar beter dankzij onderhoud en investeringen die we leveren om de kwaliteit te verbeteren. We merken een merkbare vooruitgang sinds het eerste jaar dat we de trainingsvelden hebben aangelegd. Maar het is ook zo dat zware regenval nog steeds een invloed heeft op onze velden. We zagen het graag anders, maar voorlopig moeten we het doen met wat we hebben. 

We zouden ook maar wat graag onze kantine en kleedkamers uitbreiden. Meer kleedkamers is zeker een must, maar ook hier lopen we aan tegen de budgetten die we nodig hebben om dergelijke projecten te realiseren. 

Bocholt vv is op dit moment een financieel gezonde club. Onze club is één van de stabielere clubs uit onze 2e amateur reeks. We vertoeven ondertussen 19 jaar in 3e klasse (of na de competitiehervorming het huidge 2e amateur). Daar zijn we trots op. We hebben andere clubs gezien die zich in een sportief maar vooral financieel avontuur hebben gestort wanneer ze daar niet helaas nog niet klaar voor waren. We zagen deze clubs ook weer afzakken of gewoon stoppen… 

Ondertussen is Bocholt VV gezond en mogen met we met de nodige sportieve ambitie en zin voor realiteit van een stapje hoger dromen. 
En met die dromen, hopen we ook op termijn onze infrastructuur te moderniseren. Tot dan moeten we helaas nog roeien met de riemen die we hebben. 

We vragen dus nog een beetje geduld. 

Thema betrokkenheid/vrijwilligers

We zijn verheugd te lezen dat er onder de mensen die de enquête hebben ingevuld, veel bereidheid is om te komen helpen. 56% van de bevraagden willen komen helpen, 23% van de bevraagden zien dat niet zitten en 21% geeft aan vaker te willen komen helpen indien hulp nodig is. 

We lezen echter bij een een groep mensen dat ze het niet zien zitten om een volledige dag of 6 uur een kantinedienst te draaien. Daar heerst een beetje een misvatting. 

Een kantinedienst hoeft immers geen 6 uur te duren en kan opgesplitst worden in een shift die half zo lang duurt. Verder proberen we ook steeds kantinediensten in te plannen wanneer jouw kind moet voetballen. Op die manier kunnen beiden gecombineerd worden. 

Wanneer iedereen slechts 1 keer helpt, dan kunnen we een vlotte werking garanderen. Bovendien is het ook leuk om te doen. 
De mensen die nu als ‘vaste’ medewerker in de kantine staan, doen dit op vrijwillige basis en in hun vrije tijd. Een vaste uitbater hebben we helaas niet. Daarom blijft elke hulp van harte welkom. 

‘Prestatiegerichtheid’ en ‘wisselen om te winnen’.

Bij BVV staat opleiding centraal. Elk kind moet op hetzelfde niveau kunnen trainen en wedstrijden voetballen. We gaan dus niet uit van het principe A-ploeg en B-ploeg. Elk kind is voor ons gelijk en zal per ploeg worden ingedeeld in evenwaardige groepen met sterkere spelers en minder sterke spelers. Deze groepen zullen binnen de ploeg steeds roteren. Ook zullen alle spelers binnen 1 een ploeg evenveel gewestelijke als IP wedstrijden voetballen indien ze in dergelijke competities spelen. (ipu10-ipu11)

We zien ook de vraag van ouders om met een A ploeg en B ploeg te voetballen. Dat doen we niet en dat wordt bij elke nieuwe speler die zich aanmeldt ook gecommuniceerd. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor tornooien waarin gespeeld wordt voor een ranking. 

Bocholt VV gaat uit van het ‘willen winnen’ principe. Je moet de wedtrijd niet winnen, maar je moet de wedtrijd wel willen winnen. Indien ouders hier vragen over hebben kunnen ze de coach hierover aanspreken. Voel je je beter met een gesprek bij de JC of TVJO, dan ga je het gesprek beter met hem/haar aan. 

Thema Sfeer

Als club vinden we het heel erg belangrijk dat iedereen zich goed voelt bij Bocholt VV. 
Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat de overgrote meerderheid een positief gevoel heeft bij Bocholt vv. 

Toch merken we hier en daar wat ontevredenheid wat betreft omgang met spelers en het niet naleven van de visie die we hoog in het vaandel dragen. We begrijpen dat dit een gevoel is wat wordt gedragen vanuit een persoonlijke perceptie. Maar dat maakt het uiteraard niet minder belangrijk. Elke ouder wil dat zijn kind zich goed voelt. 

Vaak kan frustratie opgelost worden mits het voeren van een goede communicatie. Daarom willen we toch benadrukken dat problemen steeds aangekaart kunnen worden. Voelt je kind zicht niet goed? Vind jij dat je kind niet correct behandeld wordt? Laat het ons weten. De club kan enkel ingrijpen, wanneer de we op de hoogte zijn van een probleem. Problemen lossen zichzelf niet op langs de kant van het plein of aan de toog in de kantine. Heb je het gevoel dat je niet terecht kan bij de trainer, kaart het dan aan met de JC of TVJO. 

Maar kaart een probleem niet meteen na een wedstrijd aan. Dat is het slechtst mogelijke moment om frustraties te uiten. Een dergelijk gesprek plan je beter in op een later tijdstip (-> tijdens de week voor -of na een training).

Communicatie

Communicatie is erg belangrijk. Dat begrijpen we. We doen dan ook ons uiterste best om iedereen tijdig en correct te informeren.

Soms hangen we van evenementen af van andere factoren (a-kern, externe factoren, leveranciers of sponsors, … ) waardoor we pas later kunnen communiceren.
Evenementen (clubdag, eetdagen, soccadisco, …) worden doorgaans via onze Facebook pagina als ‘evenement’ aangekondigd. Van zodra alles vast ligt zullen we uitgebreider communiceren via e-mail. We hebben in principe van elke speler minstens 1 e-mailadres ter beschikking (mama of papa). Deze mailadressen werden verzameld tijdens de pasdagen en bij inschrijving van spelers. 

De aandachtige lezer heeft op onze website ook al de nieuwe pagina ‘events‘ gevonden. Van zodra we een datum hebben kunnen vastleggen, wordt deze toegevoegd aan de pagina events. Soms staat daar al meer info in, soms nog niet omdat we de info nog niet volledig hebben kunnen verzamelen. Maar het geeft jullie wel de mogelijkheid om bepaalde data al te noteren in de agenda.

Ontvang je toch de mails van onze jeugdopleiding niet? Laat het dan weten via lies@bvvjeugd.be
Het zou zonde zijn als je een heel jaar alle communicatie van BVV Jeugd mist.  

Communicatie ivm wedstrijden en/of trainingen gebeurt altijd via de trainers. Trainers (of afgevaardigden indien afgesproken met de coach) dienen via e-mail een week/maandplanning door te sturen aan zijn/haar oudergroep.  Worden wedstrijden of trainingen afgelast of verplaatst zal de trainer dat ook steeds laten weten. Vaak gebeurt die korte last minute communicatie via sms/whatsapp. 

Afgelastingen van trainingen/wedstrijden omwille van slechte weersomstandigheden worden ook steeds via de facebookpagina van BVV Jeugd gedeeld. Is Koning Winter in het land? Check dan zeker de officiële communicatiekanalen (website, facebook)
Sinds dit seizoen zijn we ook gestart met een nieuw software systeem dat ons (trainers en club) in staat stelt om nog sneller me de oudergroepen te comuniceren via bvb sms ivm wedstrijden/trainingen/afgelastingen. 

E-mail wordt vaak gebruikt wanneer we ook inschrijvingen vragen. Een evenement organiseren vraagt tijd en voorbereiding. Het is daarom voor ons essentieel te weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn op een event. Want de bestellingen van eten/drank/… worden gemaakt op basis van het aantal inschrijvingen. Inschrijvingen hebben ook een deadline. We vragen daarom ook met aandrang dat deze deadlines ook gerespecteerd worden. Het is immers vervelend als we mensen moeten teleurstellen omdat ze te laat hebben ingeschreven (vb BBQ, Sinterklaas, Familiedag, …)

Eindbeoordeling

We zijn ontzettend trots op de scores die jullie ons gaven, waarvoor dank! 

Score van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed)

We merken echter dat we ook 2 keer gebuisd zijn en 1 keer net met de hakken over de sloot belanden met een score van 5/10. Laat ons gerust weten wat er voor jullie niet in orde was. Want die score geeft aan dat je kind je niet goed voelt bij de groep of bij de club. Dat heeft vast een reden waar wij misschien iets aan kunnen doen en helpen. Kaart het probleem dus gerust aan en we staan open voor elke dialoog. 

Tot slot willen we graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt en de enquête heeft ingevuld.

Other Articles

ClubEvents
BovenbouwMiddenbouwOnderbouwSportief
X