Werkwijze afwijkend gedrag

Werkwijze en Begeleiden van spelers bij Bocholt vv met afwijkend gedrag of even niet zo lekker in hun vel zitten.

Het welzijn van de speler in onze vereniging is een belangrijk gegeven.

Werkwijze

De gesprekken vinden plaats met coördinator Rien Kusters. (hij heeft al jaren ervaring met deze problematiek en komt beroepsmatig uit de gezondheidszorg)
Spelers die hiervoor in aanmerking komen kunnen dit zelf of via hun ouders aangeven aan coördinator Rien Kusters. Trainers/opleiders hebben hierin ook een taak om dit te signaleren en door te geven aan coördinator Rien Kusters.

Vervolg traject

De speler en eventueel zijn/haar ouders krijgen een uitnodiging voor een gesprek.
Naar aanleiding van dit gesprek, zal nagegaan worden wat de oorzaak van het probleem is en welke vervolgstappen er gezet dienen te worden.
Het is mogelijk dat in een bepaalde periode er wekelijks een kort gesprek (eventueel voor de training) met de speler plaatsvindt, tot dit niet meer nodig blijkt te zijn. De speler kan op elk moment, indien hij/zij dat nodig acht, coördinator Rien Kusters aanspreken.

Verslaglegging

Door coördinator Rien Kusters zal van ieder gesprek een verslagje of aantekening gemaakt worden dat in aan persoonlijk dossier van de speler wordt toegevoegd. Deze aantekeningen zijn privé en zijn alleen onleesbaar door diegene die daartoe gerechtigd is.