Spelersraad

Werkwijze spelersraad 2017 – 2018

Deelnemers

De Middenbouw zal vertegenwoordigd worden door: 2 spelers U10/ 2 spelers U11/ 2 spelers U12/ 2 spelers U13 De Bovenbouw door 2 spelers U14/ 2 spelers U15/ 2 spelers U16/ 2 spelers U17.
De Middenbouw hebben overleg met de coördinator Talentontwikkeling Rien Kusters. De Bovenbouw met TVJO Patrick Vandersanden.

Aanstellen deelnemers

Per leeftijdsgroep zal er door lottrekking 2 spelers aangeduid worden die hun team vertegenwoordigen voor een periode van 3 maanden.
Periode 1: november/december/januari en periode 2: februari/maart/april

Overleg en data

De leeftijden worden per overleg gekoppeld, zijn steeds 4 spelers per overleg:

  • U10 spelers samen met U11 spelers,
  • U12>U13,
  • U14>U15,
  • U16>U17.

Het overleg duurt ongeveer 15 minuten en zal onder de training plaats vinden, de spelers van de raad nemen gewoon deel aan de training.
Voor periode 1 is er op maandag 23 oktober een overleg aan begin van de training met U12>U13, op dinsdag 24 oktober aan het begin van de training U10>U11, op woensdag 25 oktober aan begin van de training met U14>U15 en op het einde van de training U16>U17.
Voor periode 2 (nieuwe spelersraad) is er op maandag 29 januari 2018 een overleg aan begin van de training met U12>U13, op dinsdag 30 januari aan het begin van de training U10>U11, op woensdag 31 januari aan begin van de training met U14>U15 en op het einde van de training U16>U17.

Bespreekpunten

Al die punten komen aan de orde dat in belang is van een goed functioneren van het team, de trainingen, de wedstrijden, de spelers, de materialen, trainers, afgevaardigden…………………….. wensen………….

Vertegenwoordigen

De leden van de Spelersraad vertegenwoordigen hun team 3 maanden lang. Niet alleen op het overleg maar ook als zij (of hun team) vinden dat er zaken met de coördinatoren besproken dienen te worden.

Verslag

Van het overleg wordt door de coördinatoren een verslag gemaakt. Dit verslag blijft intern en zal gebruikt worden om de aanbevelingen, wensen op- en aanmerkingen van de spelersraad te bespreken en indien/waar mogelijk actie te ondernemen.