Opzet Scouting Bocholt VV

DOEL SCOUTING VAN SPELERS

 1. Het aanvullen van de opleidingsgroepen bij Bocholt vv naar vastgestelde kwaliteiteisen.
 2. Het op peil houden van het niveau per leeftijdscategorie.
 3. Het waarborgen van de voetbal-ontwikkelingsmogelijkheden van de in opleiding opgenomen spelers.
 4. Het scouten van spelers voor de hoogste categorie bij Bocholt vv. (= interprovinciaal voetbal).

NIVEAU EISEN EIGEN SPELERS

 1. De speler dient op het niveau ‘interprovinciaal’ te kunnen spelen.
 2. De speler maakt een positieve ontwikkeling door en de verwachting is dat hij/zij het niveau interprovinciaal zal bereiken.

MAXIMUM AANTAL SPELERS PER CATEGORIE

11 tegen 11

U19 – > 18 spelers
U17 – > 18 spelers
U16 – > 18 spelers
U15 – > 18 spelers
U14 – > 18 spelers

8 tegen 8, twee teams

U13 – > 22 spelers
U12 – > 22 spelers
U11 – > 22 spelers
U10 – > 22 spelers

5 tegen 5, twee teams

U9 – > 14 spelers
U8 – > 14 spelers
U7 en U6 voldoende om teams te maken.

BEPALEN NIVEAU EIGEN SPELERS

 1. In november wordt een voorlopige beoordeling gemaakt van eigen spelers naar niveau.
 2. Bepalen het verschil tussen maximale grote per categorie en het aantal spelers die het gestelde niveau niet halen (zie bij (B) niveau eisen eigen spelers).
 3. Het verschil tussen D1 en D2 is het aantal spelers per leeftijdscategorie dat via scouting eventueel dient te worden aangetrokken.

SAMENWERKING

Voetballers die op de school Biotechnicum in Bocholt, 1e graad, én optie voetbal in hun pakket hebben, worden door Bocholt vv begeleid in en wekelijkse trainingsessie. Leerlingen die niet bij Bocholt vv zijn aangesloten maar wel aan de niveau eisen van Bocholt vv voldoen, worden indien er plaats is binnen de teams, voor een overgang naar Bocholt vv benaderd.

De samenwerking met voetbalverenigingen uit de regio rond Bocholt is opgestart. Uit deze samenwerking kunnen spelers eventueel de overstap naar Bocholt vv maken.

WERKWIJZE SCOUTS

Over het algemeen heeft Bocholt vv niet zoveel nieuwe spelers in de opleiding nodig. Bocholt vv heeft de doelstelling om spelers gedurende een langere periode aan de club te binden en hen ook in de moeilijkere periode (puberteit, groei) niet te snel af te schrijven.

Gedurende het hele seizoen kijken onze eigen trainers/ opleiders rond op de voetbalvelden en noteren die spelers die interessant lijken voor onze opleiding. Een paar vaste scouts kijken in hun regio rond.

Er zijn diverse tipgevers die vrijblijvend rond kijken.
De spelers die werden opgemerkt en wiens naam genoteerd werden, worden doorgegeven aan de hoofdverantwoordelijke van de scouting, die deze spelers per leeftijd registreert.

WERKWIJZE MET GESCOUTE SPELERS

 1. De hoofdverantwoordelijke van de scouting, bespreekt de gescoute spelers binnen het management (een eerste keer al in november) en maakt een lijst op van spelers die uitgenodigd zullen worden voor een stage.
 2. Via e-mail krijgen deze gescoute spelers een uitnodiging toegestuurd voor een stageperiode, die dient tot kennismaking met onze club..
 3. De stage bevat minstens 2 trainingen (steeds 1 keer per week) en kan verlengd worden.
 4. De gescoute speler moet zijn/haar huidige vereniging op de hoogte brengen, goedkeuring vragen en de ontvangen e-mail (met uitnodiging van Bocholt VV) ter goedkeuring laten tekenen door de TVJO of bestuurslid van zijn/haar vereniging.
 5. Het getekende uitnodigingsformulier dient de gescoute speler in te leveren aan het begin van de 1e bijeenkomst bij de verantwoordelijke van de scouting of bij de TVJO van Bocholt vv.

VOORTGANG EN AFWERKING

 1. De gescoute speler gaat deelnemen aan een bijeenkomst met spelers van zijn eigen leeftijd.
 2. De verantwoordelijke trainer/opleider beoordeelt de speler en geeft zijn beoordeling door aan de hoofdverantwoordeljke van de scouting of via de TVJO.
 3. Binnen het management zal bekeken worden of de gescoute speler een uitnodiging krijgt om aan te sluiten bij Bocholt vv.
 4. De ouders van de gescoute speler krijgen een uitnodiging voor een aansluitingsgesprek met het management.
 5. De gescoute speler die niet wordt aangenomen in de opleiding krijgt hierover een mail toegestuurd van de verantwoordelijke scouting, begeleid met een motivatie.