Charter tegen racisme

Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld, het brengt mensen samen en zorgt elk weekend voor heuse volksverhuizingen van supporters van -en naar wedstrijden.
Voetbal is universeel en terecht ‘het mooiste spel’. Maar zelfs de mooiste zaken hebben lelijke gebreken en ook voetbal toont helaas geen uitzondering tegen racisme.

Onze mooie club huisvest spelers én trainers van verschillende nationaliteiten. Opleiding én sportieve opvoeding staan centraal bij BVV. Fair Play dragen we hoog in het vaandel en net daarom treden we hard op tegen racisme en discriminatie in elke vorm, en voegen we, wanneer we racisme en/of discriminatie aantreffen de daad bij het woord.

Voetbal dient aangenaam te zijn voor iedereen en ‘voetbal, een feest!’ is het motto. In het kader van de sociale dimensie die het voetbal moet uitdragen, heeft dit charter volgende doelstellingen:

 • het stimuleren van de maatschappelijke diversiteit op de tribunes;
 • het bestrijden van racistisch, discriminerend en provocerend gedrag evenals kwetsende spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden;
 • het aangeven van de tolerantiegrenzen bij zulke gedragingen;
 • het responsabiliseren van alle betrokken actoren teneinde de richtlijnen op te volgen en de fairplay in en rond de voetbalstadions aan te moedigen en het permanent evalueren van deze richtlijnen.

Onze club richt zich hierbij tot ouders, supporters, sympathisanten, scheidsrechters, trainers, afgevaardigden en spelers.

Enkele voorbeelden van uitlatingen, gedragingen en symbolen die in de bovenstaande context verboden zijn:

 • het uitbrengen van de Hitler- of nazigroet;
 • oerwoudgeluiden of apenkreten ten aanzien van andersgekleurde spelers, een andersgekleurde scheidsrechter en/of andersgekleurde toeschouwers, voorbijgangers…;
 • met haat beladen uitspraken
 • met haat beladen liederen
 • met haat beladen uitlatingen inzake holebi’s en/of handicap van personen;
 • met haat beladen uitlatingen inzake iemands gezondheidstoestand (bv. kanker, aids,…);
 • kwetsende en/of haatdragende uitlatingen jegens een bepaalde supportersgroep, familieleden van spelers, bestuursleden en scheidsrechters;
 • het dragen, verspreiden of verkopen van allerhande symbolen, tekeningen, vlaggen en spandoeken met een racistische, discriminerende of antisemitische boodschap of die geassocieerd worden met het (neo)nazi ideologie.

Onze club verwerpt uitdrukkelijk alle racistische en discriminerende uitlatingen en kwetsende spreekkoren bij onze leden, evenals het dragen, tentoonstellen en/of verkopen van racistische en discriminerende symbolen door hun leden, door:

 • deze boodschap via onze website en sociale media kanalen, onze activiteiten of campagnes aan onze leden mee te delen;
 • We roepen onze leden op om te sensibiliseren over de richtlijnen en onze leden te motiveren om zelfregulerend op te treden; Merk je racisme of discriminatie op, meld het aan de club. Spreek personen er over aan, maar vermijd escallatie.
 • Door het geven van instructies aan onze leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt; (zie pdf)
 • Door zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond hun voetbalvelden en op de internet sites;
 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;
 • Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties;
 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, zoals de Liga voor de Mensenrechten;
 • Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen.

Een volledig charter, uitgegeven door de Belgische Voetbalbond, kan hier worden gelezen en worden gedownload.
Bocholt VV zal deze regels hanteren en naleven.